Vacature Details


Titel
Enthousiaste leden voor de participatieraad Sociaal Domein
Omschrijving
Adviseert u de gemeente straks over het sociaal domein? Gemeente zoekt enthousiaste leden voor participatieraad sociaal domein De gemeente Venray hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners op de vele beslissingen die de gemeente moet nemen binnen het sociaal domein. Onder het sociaal domein verstaan wij alle WMO-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schulddienstverlening en sociaal cultureel werk. Eén van de manieren waarop de gemeente de inbreng van inwoners wil vormgeven, is met een nieuwe Participatieraad. Wat is de Participatieraad? De Participatieraad is een belangrijk adviesorgaan voor het college van B&W. De Participatieraad opereert geheel zelfstandig en maakt geen deel uit van de gemeentelijke organisatie. De Participatieraad wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid en geeft de gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies. De gemeente en de Participatieraad stellen hiervoor jaarlijks een participatieagenda op. Daarnaast wordt ook verwacht dat de leden van de Participatieraad signalen kunnen oppikken over de uitvoering en effecten van het gemeentelijk beleid en de gemeente kunnen adviseren over hoe ze inwoners nog beter kunnen betrekken. De raad bestaat uit maximaal 12 leden, inclusief een voorzitter en een secretaris. De zittingsperiode is in beginsel 4 jaar en start op 1 januari 2020. Wij zoeken enthousiaste leden die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk met ons mee willen denken en ons willen adviseren. Wat zijn de kerntaken van de Participatieraad? • Het adviseren van de gemeente over het beter, eerder en breder betrekken van belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling. • Betrokken worden van startnotitie tot beleidsnota en inhoudelijk adviseren over vraagstukken in het sociaal domein. • Ongevraagd initiatief ontplooien of maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht brengen van het college en of de gemeenteraad. Wat vragen wij van u? Maatschappelijke betrokkenheid en (ervarings-)deskundigheid U bent aantoonbaar maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met het beleid dat de gemeente voert op het sociaal domein. U heeft ervaringsdeskundigheid of bent vakinhoudelijk betrokken bij deelgebieden en u wilt uw kennis, ervaring en netwerken inzetten in het belang van andere inwoners. Een proactieve instelling en een divers netwerk Het signaleren van vragen, knelpunten en behoeftes van inwoners vraagt een proactieve instelling en het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk in Venray. Analytisch vermogen en een integrale blik U kunt beleidsstukken lezen, zich hierover een mening vormen en hierover adviseren. Tevens weet u signalen uit de samenleving op waarde te schatten en deze te vertalen naar beleid. U denkt niet in hokjes, maar bent in staat om breder te kijken naar maatschappelijke vraagstukken en beleidsterreinen. Co-creatief samenwerken U kunt goed samenwerken in teamverband. U heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en beschikt over een positief kritische open houding. Goede communicatieve vaardigheden U heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en dient om te kunnen gaan met moderne media, gangbare systemen en communicatiemiddelen. Wat bieden wij? Leden van de Participatieraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 1.000,- . Daarnaast beschikt de Participatieraad over een budget voor het organiseren van bijeenkomsten of het volgen van cursussen en/of congressen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W.J.M. (Wim) van Osch, kwartiermaker. Hij is bereikbaar via wimvanosch@ziggo.nl. Herkent u zich in het profiel? Stuur dan vóór 1 december uw motivatie inclusief CV naar: participatieraadsociaaldomein@venray.nl.
Type
Regulier
Trefwoorden
Organisatie
Gemeente Venray - maatschappelijke dienst
Plaats
Venray
Neem contact op

Terug naar het overzicht